English
 

Ulusal ve Uluslararası kitaplar ve kitaplarda bölümler

1. Şener G. "Syme Ve Diz Altı Protezleri”, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları 4, Neyir Matbaası, Ankara, 1989.

2. Kayıhan H, Şener G, Can F. "Fizyoterapist Kimdir?”, Fizyoterapistler Derneği "Türkiye” Yayını, 1991.

3. Şener G, Erbahçeci F. "Bel Sağlığı”, Fizyoterapistler Derneği "Türkiye” Yayını, Ankara 1992.

4. Yiğiter K, Şener G, Kayıhan H. "Dünya’da Ve Türkiye’de Fizyoterapi Eğitimi”, Fizyoterapistler Derneği "Türkiye” Yayını, 1994.

5. Şener G, Kayıhan H. "Avrupa Topluluğunda Fizyoterapi Eğitimi Ve Fizyoterapi Direktifleri”, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yayını, Ankara, 1995.

6. Şener G. Erbahçeci F. "Protezler”, H.Ü. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yayınları: 17, Volkan Matbaacılık, Mayıs 1995.

7. Şener G, Erbahçeci F. "Protezler”, H.Ü. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yayınları: 17, Volkan Matbaacılık, Mayıs 2001 (II.Baskı).ısbn 975-93585-0-6

8. Uyanık M, Kayıhan H, Bumin G, Sener G. Neurodevelopmental Therapy: Sensory Integratıon and Vestibular Stimulation Intervention in Mentally Retarded Children. In:International handbook of occupational therapy interventions. Ingrid Söderback (ed) chapter 34;333-342 Springer Science-Business Media, ISBN: 978-0-387-75423-9, 2009.

9. Şener G, Erbahçeci F, Bayramlar K, Ülger Ö, Topuz S. "El ve Üst Ekstremite Protezleri”. Çerezci Ö, Ataker Y, Canbulat N, Güdemez E.(Ed.) El Rehabilitasyonu ss. 519-545, 2013. İstanbul: Amerikan Hastanesi Yayınları, No:27. ISBN:978-975-6523-43-8