English
 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Şener G, Yakut Y, Algun C, Narman S. Walking Patterns of Healty Young Women Wearing Different Heel Hights. Hacettepe Ortopedi Dergisi.

2. Yakut Y, Karaduman A, Erbahçeci F, Şener G, Angın S, Algun C. Üst Ekstremite Amputeleri. Artroplasti Artroskopik Cerrahi 1994;5(9):67-70.

3. Erbahçeci F, Şener G, Karaduman A, Uygur F, Ünal E. Konjenital Amputelerde Protez Uygulamaları. Artroplasti Artroskopik Cerrahi 1996;7(12):47-49.

4. Erbahçeci F, Yiğiter K, Ülger ÖG, Şener G. "Konjenital Üst Ekstremite Amputesinde Modifiye Bir Protez Uygulaması,” Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi 2000;11(3), 91-94

5.Erbahçeci F, Yiğiter K, Kayıkçıoğlu A, Ülger ÖG, Pürgü A, Şener G."Bilateral Alt Ekstremite Olgusunun Heterotopik Replantasyon ve Protezle Rehabilitasyonu,” Hacettepe Ortopedi Dergisi, 10(3), 109-111 (2000). (Excerpta Medica).

6. Erbahçeci F, Yiğiter K, Şener G, Bayar K, Ülger ÖG. "Balance Training in Amputees. Comparison of the Outcome of Two Rehabilitation Approachess,” Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 12(2), 194-198 (2001). (Excerpta Medica).

7. Yiğiter K,Bayar K, Ülger Ö, Erbahçeci F, Şener G. "Konjenital Bilateral Alt Ekstremite Eksikliği Olan Olguda Protez ile Rehabilitasyon,” Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, (2002-4 Sayısında Basımda ). (Excerpta Medica).

8. Yiğiter K, Bayar K, Ülger Ö, Akdoğan S, Erbahçeci F, Yakut Y, Şener G. "Diz Üstü Amputelerde Esnek ve Sert Soketlerin Ambulasyona Etkisi,” Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 13(1), 13-18 (2002). (Excerpta Medica/EMBASE-CINAHL).

9. Yiğiter K, Bayar K, Erbahçeci F, Şener G, Güven Ö. "Hemiplejik Diz Altı Amputede Nörofizyolojik Yaklaşımlı Egzersizlerin Ambulasyona Etkisi”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 8(1), 19-21 (2002). (Excerpta Medica).

10.Bayar K, Şener G."Diz üstü amputelerde İki Farklı Soket Tipinin Ambulasyon Üzerine Etkisi,” Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 14(3), (2003). (Excerpta Medica/EMBASE-CINAHL).

11.(Yiğiter) Bayramlar K,Bumin G, Yakut Y, Şener G. "Ampute Vücut İmajı Ölçeği (Amputee Body Image Scale-ABIS) Türkçe Uyarlamasının Geçerliği,” Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(2), 79-83 (2007). (Excerpta Medica/EMBASE-CINAHL).

12. Ülger Ö, Topuz S, (Yiğiter) Bayramlar K, Şener G. "Edinsel ve Konjenital Çocuk Amputelerde Fonksiyonel Durumun Belirlenmesi,” Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(3), 187-193 (2007). (Excerpta Medica/EMBASE-CINAHL).

13. Ülger Ö, Şener G. Konjenital ve edinsel çocuk amputelerde mobilite düzeyi ve enerji tüketiminin karşılaştırılması. Fizyoter Rehabil. 19(3):110-116.

14.Ülger Ö, Topuz S, (Yiğiter) Bayramlar K, Erbahçeci F, Yakut Y, Şener G. "Diz altı amputelerde klasik yürüme eğitimi ve Gait Trainer 2TMile yapılan yürüme eğitiminin karşılaştırılması,” Fizyoterapi Rehabilitasyon, 20(2),70-75 (2009). (Excerpta Medica/EMBASE-CINAHL).

15. Topuz S, Ülger Ö, Şener G. Diz altı amputelerde Türkiye’de sıklıkla kullanılan protez ayakların yürüyüş ve ambulasyon üzerine etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(1),27-34 (2010). (Excerpta Medica/EMBASE-CINAHL).

16. Şimşek İE, Şener G, Yakut Y. Unilateral alt ekstremite amputelerinde Protez Memnuniyeti Anketi’nin Türkçe güvenirliği ve geçerliği: Pilot Çalışma. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(2),81-86 (2010). (Excerpta Medica/EMBASE-CINAHL).

17. Şener G, Bayramlar KY, Erbahçeci F. Konjenital ve edinsel ekstremite kaybı olan çocuklarda protez uygulamaları ve rehabilitasyon prensipleri. Türkiye klinikleri Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitastyon Uygulamaları Özel Sayısı, 21(3):79-85 (2010) (Review)

18. Sarı Z, Şener G, Yakut Y, Polat MG, Horoz H, Arman A. Bel problemli hastalarda yüksek voltaj kesikli akımın ağrı ve bel kas kuvvetine etkisi: rastgele kontrollü çalışma. Fizyoter Rehabil. 2010;21(3):101-107.

19. Ülger Ö, Şener G, Bayramlar K, Topuz S. Thromboanjitis obliterans nedeni ile ampute olan hastalarda farklı fizyoterapi yaklaşımlarının karşılaştırılması. Fizyoter Rehabil. 2011;22(2):65-73.

20. Topuz S, Ülger Ö, Yurt Y, Bayramlar K, Erbahçeci F, Şener G,Yetkin H. "Diz altı amputelerde farklı postoperatif ödem kontrol yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması”. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2013;24(1):64-70 (Excerpta Medica/EMBASE-CINAHL).

21. Ülger Ö, Topuz S, Bayramlar K, Erbahçeci F, Şimşek E, Şener G. "The Prosthetic Rehabilitation of a Patient With Hip Disarticulation as a Result of Klippel–Trenaunay–Weber Syndrome: Case Report”. Journal of Prosthetics and Orthotics, 2012;24(1):34–38 (PUBMED- CINAHL)

22. Yurt Y, Şener G, Ülger Ö, Topuz S, Bayramlar K, Erbahçeci F. "Dinamik Ayaklı Diz Altı Protezi Kullanan Diz Altı Amputelerde Yürüyüş Simetrisinin İncelenmesi”. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.16(3):195-198;2012